ul. Mickiewicza 3/4, 60-833 Poznań, tel./fax: (61) 848 16 96 email:
biuro@best.net.pl

BEST GROUP